Право и юридическа литература


135 години български нотариат

135 години български нотариат

Издателство: Сиела

Автор: Наско Борисов

Настоящата книга си поставя задачата да проследи историята на нормативната регламентация на българск..

18.00лв.

Актуални правни аспекти на акцизите. Европейски измерения

Актуални правни аспекти на акцизите. Европейски измерения

Издателство: Сиела

Автор: Любка Ценова

Любка Ценова е доктор по данъчно право. Работила е като експерт в Главна данъчна дирекция към Минист..

18.00лв.

Актуални проблеми на Европейския граждански процес и част VII на ГПК

Актуални проблеми на Европейския граждански процес и част VII на ГПК

Издателство: Сиела

Автор: Валентина Попова

В настоящия труд са изследвани актуални проблеми на основни регламенти, съставляващи в своята съвкуп..

18.00лв.

Английско - български. Българско - английски речник Одит. Счетоводство. Данъци. Финанси. Право

Английско - български. Българско - английски речник Одит. Счетоводство. Данъци. Финанси. Право

Издателство: Сиела

Автор: Добринка Кръстева

Речникът съдържа най-съвременните езикови форми и словосъчетания, използвани в икономическата литера..

39.00лв.

Брачният договор

Брачният договор

Издателство: Сиела

Автор: Анна Станева

Второ преработено и допълнено издание Въвеждането на брачният договор е важна стъпка в развитието на..

15.00лв.

Българската конституция

Българската конституция

Издателство: УИ "Св. Климент О

Автор: Павел Милюков

Посвещава се на 130-та годишнината от създаването на Търновската конституция и на 150-тата годишнина..

10.00лв.

Българско гражданско процесуално право

Българско гражданско процесуално право

Издателство: Сиела

Автор: Живко Сталев

Девето преработено и допълнено издание Първо по действащия ГПК Настоящото издание е деветото поред, ..

80.00лв.

Българско и европейско информационно право

Българско и европейско информационно право

Издателство: Сиела

Автор: Вихър Кискинов

Вихър Кискинов е доктор по право, професор по теория на държавата и правото (правна информатика) в С..

18.00лв.

Валидност и легитимност в правото

Валидност и легитимност в правото

Издателство: Сиела

Автор: Даниел Вълчев

Проблемът за валидността в правото е един от най-интересните и най-дискутираните проблеми в съвремен..

18.00лв.

Владението. Юридически фрагменти

Владението. Юридически фрагменти

Издателство: Сиела

Автор: Стоян Ставру

Владението е неизменна част от вещното право. То е един от фактите с най-голямо юридическо значение,..

18.00лв.

Въведение в американското право

Въведение в американското право

Издателство: Сиела

Автор: Джей М. Файнман

Подробна, ясна и достъпна карта на американската правна система Правото е навсякъде. То е предизвика..

25.00лв.

Възникване и развитие на радиото и телевизията в България

Възникване и развитие на радиото и телевизията в България

Издателство: Сиела

Автор: Райна Николова

Публичноправни аспекти. Дейността на обществените радио- и телевизионни оператори е предмет на серио..

24.00лв.

Да се отнасяме към правата сериозно

Да се отнасяме към правата сериозно

Издателство: Критика и Хуманизъм

Автор: Роналд Дуоркин

Серия Етоси “Главите на тази книга бяха писани независимо една от друга във време на големи политиче..

16.00лв.

Договор за преизлъчване по безжичен път и препредаване по електронна съобщителна мрежа на телевизионна програма

Договор за преизлъчване по безжичен път и препредаване по електронна съобщителна мрежа на телевизионна програма

Издателство: Сиела

Автор: Росен Карадимов

"Договорът за преизлъчване по безжичен път и препредава­нето по електронна съобщителна мрежа на теле..

20.00лв.

Доказването в гражданския процес

Доказването в гражданския процес

Издателство: Сиела

Автор: Огнян Стамболиев

Второ преработено и допълнено издание Изминаха почти четири години от влизането в сила на новия ГПК...

18.00лв.

Показани 1 от 15 | 69 (5 Страници)

https://www.youtube.com/channel/UC2sKEkZR12762hrV2TY3r5A

https://imgwonders.com/user/knigohronika