История на дипломатическите отношения на България
Увеличи размера

История на дипломатическите отношения на България

  • Код на продукта: 9549308588
  • Наличност: Да
  • Издадена: 2005
  • Тип на книгата: Твърда
  • Брой страници: 778
  • Издателство: Български бестселър
  • Жанр: История, История на България
  • 68.50лв.
- +


Настоящият труд проследява и документално изследва историческото развитие на дипломатическите отношения на България и институтите, формиращи и осъществяващи външната политика и международните връзки на страната. За пълнота и последователност в изложението се налага известно съпоставяне на миналото с настоящето и бъдещето, тъй както днес е продължение на вчера и неотменима част от утре. По тази причина изложението започва с кратък преглед на дипломатическата практика на двете средновековни български държави (царства), след което се проследяват съвременните дипломатически отношения на България.

Първа глава предлага кратко описание на дипломатическата практика на България за периода на двете средновековни български държави, прекъснат от близо петвековното османско владичество. Втора глава проследява дипломатическата активност през периода на Българското възраждане и по-специално ролята на българските възрожденци дипломати в националноосво-бодителните борби. В трета глава се прави общ преглед на дипломатическите отношения на България от 1879 г Четвърта глава с конкретни статии проследява историята и динамиката в дипломатическите отношения на България с отделните държави, изброени в азбучен ред. В пета глава са включени държави, с които България е поддържала дипломатически отношения, но поради определени исторически и политически причини са престанали да съществуват Шеста глава е посветена на дейността на българската дипломация в някои международни организации. Изложението завършва с 16 приложения, допълващи и поясняващи текста в изброените глави, както и резюме на английски, френски и руски език.

Голямото разнообразие и важността на въпросите, предмет на дейност на Министерството на външните работи на България и централните органи, които го ръководят (Народно събрание, президент и правителство), изискват по-пълното изследване на някои негови основни компетенции, а именно консулските и дипломатическите отношения.

Необходимостта от регулиране на отношенията между държавите, появила се още в зората на човешката цивилизация, поражда появата на официални консулски и дипломатически отношения и съответните им институти. В съвременния им смисъл дипломатическите и консулските отношения представляват мирновременни политически инструменти на междудържавните отношения, чрез които се осъществява външната политика на една страна спрямо другите страни и международни организации. Те служат за защита на нейните политически, икономически и културни интереси, както и за гарантиране правата на нейните граждани и юридически лица зад граница. Основават се на взаимното уважение, реципроцитета, ненамесата във вътрешните работи и равноправното сътрудничество.

Дипломатическите отношения като форма за осъществяване на официални мирновременни отношения между държавите в съответствие с международното право и практиката на международното общуване не могат да бъдат разглеждани извън контекста на конкретната международна обстановка. Призвани да способстват за установяване и развитие на приятелски отношения между държавите, те допринасят най-

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.

https://www.youtube.com/channel/UC2sKEkZR12762hrV2TY3r5A

https://imgwonders.com/user/knigohronika