Български език


Ghid de conversatie Român-Bulgár

Ghid de conversatie Român-Bulgár

Издателство: Хермес

Автор:

Румънско-български разговорник Peste 5000 de cuvinte şi expresii Mic dicţionar Настоящият разговорни..

6.00лв.

Petite grammaire du Bulgare

Petite grammaire du Bulgare

Издателство: Колибри

Автор: Jack Feuillet

Cette grammaire est destinee a un large public desireux de s"initier aux structures du bulgare sans ..

12.00лв.

Българска граматика

Българска граматика

Издателство: Хермес

Автор: Петър Пашов

Книгата "Българска граматика" е предназначена преди всичко за учители в средните и началните класове..

18.00лв.

Българска граматика. Морфология

Българска граматика. Морфология

Издателство: УИ "Св. Климент О

Автор: Руселина Ницолова

"Българска граматика. Морфология" предлага ново, теоретически издържано и непротиворечиво цялостно о..

20.00лв.

Българска реч и писмо

Българска реч и писмо

Издателство: Изток-Запад

Автор: Проф. Стефан Брезински

Събраните в книгата материали са групирани в няколко раздела: Изговорни проблеми Думи, словосъчетани..

12.00лв.

Българският език свещен. Да говорим и да пишем правилно

Българският език свещен. Да говорим и да пишем правилно

Издателство: Хермес

Автор: Стефан Брезински

Проф. д-р Стефан Брезински поднася своите дългогодишни наблюдения и се опитва да помогне на читатели..

11.95лв.

Граматика на българския език

Граматика на българския език

Издателство: Изток-Запад

Автор: Стефан Младенов

С поредицата „Българска граматична литература на XX век“ издателството си поставя за цел да запознае..

20.00лв.

Граматика на съвременния български език

Граматика на съвременния български език

Издателство: Изток-Запад

Автор: Мария Пашова

В изданието се представят фонетичният и граматичният строеж на съвременния български книжовен език. ..

14.00лв.

Граматическо моделиране на българския език с оглед на автоматичната обработка на естествен език

Граматическо моделиране на българския език с оглед на автоматичната обработка на естествен език

Издателство: Парадигма

Автор: Петя Осенова

Целта на граматическото моделиране е не само да се създаде лингвистично по-обективна среда за типоло..

14.00лв.

Езикова култура - как да пишем успешно по правилата

Езикова култура - как да пишем успешно по правилата

Издателство: Нов български университет

Автор: Владимир Игнатов

Книгата представлява съчетание от актуализирана и нова информация за употребата на българския език в..

10.00лв.

Езикът на града

Езикът на града

Издателство: УИ "Св. Климент О

Автор: Михаил Виденов

Под заглавието "Езикът на града” се публикуват две от най-важните книги на акад. Михаил Виденов – "С..

30.00лв.

Здравейте! - Учебник по български за чужденци (ниво А1-А2) + CD

Здравейте! - Учебник по български за чужденци (ниво А1-А2) + CD

Издателство: Нов български университет

Автор: Галина Куртева

Българският език е един от най-старите славянски езици. Днес повече от 200 милиона души пишат на кир..

45.00лв.

Из българската историческа фонетика

Из българската историческа фонетика

Издателство: УИ "Св. Климент О

Автор: Анна-Мария Тотоманова

Трето издание. "Трудът представя развитието на корелацията твърдост-мекост на съгласните в български..

12.00лв.

Из моя езиковедски бележник

Из моя езиковедски бележник

Издателство: Захарий Стоянов

Автор: Михаил Виденов

Акад. Михаил Виденов през последните години е насочил вниманието си към макросоциолингвистиката, т.е..

25.00лв.

Кратък речник на литературните и лингвистичните термини

Кратък речник на литературните и лингвистичните термини

Издателство: Колибри

Автор: Амелия Личева

„Кратък речник на литературните и лингвистичните термини“ преодолява излишното и криворазбрано разде..

22.00лв.

Показани 1 от 15 | 20 (2 Страници)

https://www.youtube.com/channel/UC2sKEkZR12762hrV2TY3r5A

https://imgwonders.com/user/knigohronika