Наказателно право и процес


Бързото производство по НПК

Бързото производство по НПК

Издателство: Сиела

Автор: Стефан Милев

"Бързото производство по НПК" е първото самостоятелно изследване на този вид процесуална проблематик..

10.00лв.

Въпроси на наказателното право и съдебната практика

Въпроси на наказателното право и съдебната практика

Издателство: Сиела

Автор: Проф. д-р Никола Филчев

"Книгата се дели на четири глави. Първите две глави съдържат статии, публикувани в периода 1979 - 20..

25.00лв.

Гражданският иск в наказателния процес

Гражданският иск в наказателния процес

Издателство: Сиела

Автор: Павел Смолички

Въпросът за допускането на гражданския иск за съвместно разглеждане в наказателния процес е един от ..

16.00лв.

Досъдебното производство по НПК

Досъдебното производство по НПК

Издателство: Сиела

Автор: Маргарита Чинова

Теория и практика. Езикът, на който е написана книгата, е лесен за четене и това спомага за бързото ..

35.00лв.

Държавният служител

Държавният служител

Издателство: Сиела

Автор: Богдан Йорданов

Теоретични концепции, законодателство, съдебна практика Настоящата книга представлява един опит за п..

13.00лв.

Индивидуализация на наказанието. Теория и практика

Индивидуализация на наказанието. Теория и практика

Издателство: Сиела

Автор: Чавдар Грошев

Наказанието, като неизбежна наказателноправна последица на престъплението, е средство за борба с пре..

17.00лв.

Криминологическо правосъзнание - теоретико-методологически аспекти

Криминологическо правосъзнание - теоретико-методологически аспекти

Издателство: Сиела

Автор: Йордан Айдаров

Криминологическо правосъзнание - мит или реалност? В съвременните условия на мащабен световен преход..

8.00лв.

Лекции по наказателно право

Лекции по наказателно право

Издателство: Изток-Запад

Автор: Проф. д-р Никола Филчев

Учебното помагало се състои от две части. Първата част отразява непълно лекциите по наказателно прав..

14.00лв.

Международни аспекти на престъпленията срещу деца

Международни аспекти на престъпленията срещу деца

Издателство: Сиела

Автор: Доц. д-р Иван Петров

В книгата се представят в детайли установените норми относно човешките права, които забраняват насил..

4.00лв.

Международно наказателно право

Международно наказателно право

Издателство: Сиела

Автор: Борис Велчев

Настоящият учебник е предназначен преди всичко за студентите по право, които изучават международното..

18.00лв.

Наказателен процес 2017. Сборник нормативни актове

Наказателен процес 2017. Сборник нормативни актове

Издателство: Сиела

Автор: Проф. д-р Маргарита Чинова

Последни изменения и допълнения - ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г. Сборникът съдържа: Наказателно-пр..

8.30лв.

Наказателни дела от частен характер - сборник съдебна практика 1955-2004

Наказателни дела от частен характер - сборник съдебна практика 1955-2004

Издателство: Сиела

Автор: Ралица Илкова

Акцентът в настоящия сборник е поставен върху отделните видове престъпления, преследвани по реда на ..

20.00лв.

Наказателно право - обща част: Пробация

Наказателно право - обща част: Пробация

Издателство: Сиела

Автор: Александър Стойнов

Второ допълнено издание "След отпечатването на първото издание на книгата през 2005 г. последваха мн..

8.00лв.

Наказателно право - особена част: Престъпления против собствеността

Наказателно право - особена част: Престъпления против собствеността

Издателство: Сиела

Автор: Проф. Александър Стойнов

От най-древни времена икономическите отношения, които се пораждат в дадено общество, са привличали в..

15.00лв.

Наказателно право в схеми и определения - Обща част

Наказателно право в схеми и определения - Обща част

Издателство: Сиела

Автор: Румен Владимиров

Трето преработено издание. Изключителният интерес към първото издание курс по Наказателно право, нал..

15.00лв.

Показани 1 от 15 | 29 (2 Страници)

https://www.youtube.com/channel/UC2sKEkZR12762hrV2TY3r5A

https://imgwonders.com/user/knigohronika