Tърговско и облигационно право


Английско-български/Българско-английски речник Одит, счетоводство, европейска терминология - част II

Английско-български/Българско-английски речник Одит, счетоводство, европейска терминология - част II

Издателство: Сиела

Автор: Добринка Кръстева

Речникът е третият том на издадените от Сиела два специализирани речника: "Одит, счетоводство, данъц..

60.00лв.

Данъци и данъчно облагане

Данъци и данъчно облагане

Издателство: Нов български университет

Автор: Емил Калчев

Учебникът е предназначен за студенти от дистанционно и редовно обучение, както и за широк кръг читат..

15.00лв.

Данъчно облагане 2017 - коментар

Данъчно облагане 2017 - коментар

Издателство: Сиела

Автор: Росен Иванов

Настоящото издание предлага пълния текст на всички данъчните закони с последните им изменения и Прав..

24.00лв.

Закон за търговския регистър - тематичен коментар

Закон за търговския регистър - тематичен коментар

Издателство: Сиела

Автор: Гергана Тушева

Коментарът има за предмет подробно и систематично изследване на правната уредба, съдържаща се в Зако..

18.00лв.

Избрани съчинения в три тома - том 3: Избрани статии и студии

Избрани съчинения в три тома - том 3: Избрани статии и студии

Издателство: Сиела

Автор: Доц. д-р Валентина Попова

Настоящето издание е третата част на трилогията с избрани съчинения на Валентина Попова. Първият том..

30.00лв.

Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК

Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК

Издателство: Сиела

Автор: Иван Стоянов

Изпълнителната сила в данъчния процес не е била предмет на самостоятелно изследване в правната литер..

20.00лв.

Изпълнение на външнотърговски сделки

Изпълнение на външнотърговски сделки

Издателство: Сиела

Автор: Иван Гълъбов

• Нетарифни и тарифни ограничения при внос/износ на стоки • Оптимизиране на нетарифните ограничения ..

15.00лв.

Курс по търговски сделки и несъстоятелност

Курс по търговски сделки и несъстоятелност

Издателство: Сиела

Автор: Рая Илиева

"Курс по търговски сделки и несъстоятелност" е предназначен преди всичко за студенти от специалност ..

17.00лв.

Курс по търговско право

Курс по търговско право

Издателство: Сиела

Автор: Рая Илиева

Курс по търговско право е подходящ наръчник за студенти от специалност Право, който има за цел да им..

20.00лв.

Ликвидация на търговски дружества

Ликвидация на търговски дружества

Издателство: Сиела

Автор: Анета Антонова

Монографията е посветена на ликвидацията като правна форма за довършване на текущите дела на дружест..

19.00лв.

Новите моменти при възлагане на обществените поръчки

Новите моменти при възлагане на обществените поръчки

Издателство: Сиела

Автор: Поля Огнянова

Книгата има за цел да представи практически поглед на последните изменения и допълнения в Закона за ..

15.00лв.

Нотариусът и правото

Нотариусът и правото

Издателство: Сиела

Автор: Камен Каменов

Книгата съдържа статии и студии по интересни и актуални въпроси на вещното, семейното и облигационно..

15.00лв.

Помагало по данъчно право

Помагало по данъчно право

Издателство: Сиела

Автор: Ганета Минкова

Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите в специалност "..

15.00лв.

Предизвикай: Изпълнителния процес!

Предизвикай: Изпълнителния процес!

Издателство: Сиела

Автор: Стоян Ставру

Възбрана. При липсата на законодателно уредено производство за гражданска несъстоятелност - т.нар. ф..

20.00лв.

Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация

Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация

Издателство: Сиела

Автор: Васил Тодоров

Настоящото изследване има за предмет анализ на характеристиките на правното явление придобиване на к..

18.00лв.

Показани 1 от 15 | 23 (2 Страници)

https://www.youtube.com/channel/UC2sKEkZR12762hrV2TY3r5A

https://imgwonders.com/user/knigohronika