Закони и сборници


Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация

Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация

Издателство: Сиела

Автор: Маргарита Чинова

..

13.00лв.

Граждански процесуален кодекс 2016

Граждански процесуален кодекс 2016

Издателство: Сиела

Автор: Маргарита Чинова

Първо издание за 2016 г. С предишните редакции на текстовете. От сборника с нормативни актове ще нау..

6.90лв.

Гражданският процесуален кодекс и тълкувателната практика на върховния касационен съд

Гражданският процесуален кодекс и тълкувателната практика на върховния касационен съд

Издателство: Сиела

Автор: Огнян Стамболиев

Отмяната на ГПК от 1952 г. и приемането на нов съдопроизводствен закон през 2007 г. имаше за цел не ..

15.00лв.

Граници на договорната и деликтната отговорност

Граници на договорната и деликтната отговорност

Издателство: Сиела

Автор: Павел Гайдаров

Монографията "Граници на договорната и деликтната отговорност" разглежда: Гражданската отговорност, ..

16.00лв.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2017. Сборник нормативни актове

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2017. Сборник нормативни актове

Издателство: Сиела

Автор: Павел Гайдаров

1. издание за 2017 г., включващо предишните редакции на текстовете. Съставител: Ганета Минкова. Сбор..

9.50лв.

Държава и вероизповедания. Нормативна уредба на религията и религиозните общности в България

Държава и вероизповедания. Нормативна уредба на религията и религиозните общности в България

Издателство: Сиела

Автор: Христо П. Беров

Изданието представлява пръв систематизиран и досега единствен по обема си изследователски разрез на ..

14.00лв.

Европейската заповед за арест и съдебната практика

Европейската заповед за арест и съдебната практика

Издателство: Сиела

Автор: д-р Павлина Панова

Преработено и допълнено издание Прилагането на Европейската заповед за арест /ЕЗА/ в периода след 20..

17.00лв.

Европейско право на околната среда

Европейско право на околната среда

Издателство: Сиела

Автор: Лудвиг Кремер

Книгата "Европейско право на околната среда" съдържа подробен преглед на европейските законодателни ..

36.00лв.

Европейско право. Въведение

Европейско право. Въведение

Издателство: Сиела

Автор: П.С.Р.Ф. Матисен

Към настоящия момент "Европейско право. Въведение" вече се е утвърдило като водещ източник, който пр..

25.00лв.

Електронният документ и електронният подпис Правен режим

Електронният документ и електронният подпис Правен режим

Издателство: Сиела

Автор: П.С.Р.Ф. Матисен

Настоящето луксозно издание е подготвено от работната група на Центъра за изследване на демокрацията..

45.00лв.

Закон за обществените поръчки

Закон за обществените поръчки

Издателство: Сиела

Автор: П.С.Р.Ф. Матисен

Сборник нормативни актове с предишните редакции на текстовете. 1. актуализирано издание към 2016 г. ..

7.00лв.

Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. Национални счетоводни стандарти. Коментар

Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. Национални счетоводни стандарти. Коментар

Издателство: Сиела

Автор: П.С.Р.Ф. Матисен

Това е единственото издание, което съдържа новия Закон за счетоводството и Националните счетоводни с..

9.00лв.

Закон за устройство на територията 2016 Сборник нормативни актове

Закон за устройство на територията 2016 Сборник нормативни актове

Издателство: Сиела

Автор: П.С.Р.Ф. Матисен

Закон за устройство на територията Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за устройството и зас..

8.90лв.

Заповедното производство. Европейската заповед за плащане - 2009

Заповедното производство. Европейската заповед за плащане - 2009

Издателство: Сиела

Автор: Стефан Кюркчиев

Акцентът е върху практическите аспекти на процедурата и най-интересните въпроси, показали неясноти и..

15.00лв.

Изборен кодекс - 2012

Изборен кодекс - 2012

Издателство: Сиела

Автор: Стефан Кюркчиев

Сборник нормативни актове...

7.00лв.

Показани 1 от 15 | 26 (2 Страници)

https://www.youtube.com/channel/UC2sKEkZR12762hrV2TY3r5A

https://imgwonders.com/user/knigohronika